logo vvheeswijk

  • sotk
  • tribune2018
  • vvh1 en tribune
  • vr1kampioen
  • jubilarissen 2018-2019
  • 03
  • HeaderKantine

 

logo-dijkhoff

club foto entree voetbalvereniging heeswijk uit heeswijk dintherDonderdag 8 november vindt in de kantine van VV Heeswijk de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Voor alle leden een mooie gelegenheid om mee te praten, mee te denken en mee te discussiƫren over onze voetbalclub. LEES HIER de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar. Voor de agenda lees verder.

De agenda voor de ledenvergadering van 8 november:

1. Opening door de voorzitter & mededelingen
2. Vaststellen notulen ledenvergadering 16-11-2017
3. Kennismaking met vertrouwenspersonen
4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Verkiezing van de bestuursleden
6. Verkiezing van de kascommissie
7. Schenking namens scheidsrechters
8. Raad van toezicht zeskamp HDL
9. Nieuwjaarsreceptie
10. Overige
11. Loting quizavonden
12. Rondvraag

Hopelijk allemaal tot op de ledenvergadering van 8 november!

Binnenkort

31 augustus: 
vv Heeswijk Loop

facebook