About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

VV Heeswijk wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen VVHeeswijk willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen VVHeeswijk twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van VVHeeswijk?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

- pesten en gepest worden

- machtsmisbruik en verbale agressie

- het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort

- grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart

- een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft

- de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

- twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)

- iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

- het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

- of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van VVHeeswijk op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Of je kunt contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de KNVB: Pascal Kamperman:0343-499 182 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie verwijzen wij door naar https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij een melding, hetzij een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die een melding heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van VVHeeswijk plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van VVHeeswijk. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van VVHeeswijk?

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

Michel van Druenen

MichelvanDruenenWie ben ik: ik ben vader van twee zonen. Voetbal vanaf mijn 6de af bij v.v. Heeswijk waar ik in de afgelopen jaren ruim 200+ wedstrijden voor het vaandelteam van v.v. Heeswijk heb mogen spelen. Nu actief bij Heeswijk 4. Vanuit mijn werk (werken in het sociaal domein met aandacht voor veiligheid) ben ik gewend om vertrouwelijk om te gaan met wat mij verteld wordt. Daarnaast probeer ik mensen te stimuleren en te laten nadenken wat een oplossing kan zijn voor de situatie waarin ze zitten.

Gegroet Michel van Druenen

 

Francis van Venrooij

FrancisvanVenrooijWie ben ik: ik ben getrouwd en ben moeder van twee kinderen. Ik voetbal zelf niet maar sta af en toe als supporter aan de lijn bij vv Heeswijk.

Ik ben maatschappelijk werker en heb dan vaak te maken met mensen die in een lastige situatie zitten met een breed scala aan problematiek. We gaan dan in gesprek en samen denken we na over wat er nodig is. Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met informatie.

Gegroet Francis van Venrooij

Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou!

Contactinformatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stuur een mail naar bovenstaand adres met je naam en eventueel een korte omschrijving van je klacht/melding (niet noodzakelijk!). Er zal dan contact met u/jou worden gezocht om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Geef hierin ook duidelijk je wensen aan!

Mocht de melding of klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de club behandeld kan worden, dan zijn we gerechtigd de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in te schakelen

Protocol

Door het NOC-NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld. Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home.

> Klik hier voor het reglement Vertrouwenscommissie VV Heeswijk.