logo vvheeswijk

 • sotk
 • Heeswijk 4
 • NIEUW Meiden Kampioen 2
 • NIEUW Tribune 2020
 • NIEUW_Heeswijk ZwartWit
 • NIEUW Heeswijk 2 kampioen
 • NIEUW Minis 2021
 • tribune2018
 • NIEUW Heeswijk 9
 • NIEUW Heeswijk sneeuw
 • Nieuw Kunstgras
 • NIEUW Afscheid Jan van Heeren 2021
 • vr1kampioen
 • NIEUW onderhoudsploeg
 • jubilarissen 2018-2019
 • NIEUW Kantine 2020
 • NIEUW receptie 2020

 

logo-dijkhoff

Foto KunstgrasDe kunstgrasvelden bij Heeswijk en Avesteyn worden vervangen. Daar zijn we blij mee. Maar dat de gemeente van plan is om weer dezelfde soort rubberkorrels te gebruiken is onbegrijpelijk na alles wat er eerder al over is gezegd en wat er is gebeurd.
Heeswijk en Avesteyn trekken samen op en hebben een protestbrief geschreven naar de gemeente en de politiek. In de brief wordt gezegd dat het pijnlijk is dat we als vereniging bij de gemeente moeten strijden voor een veilige leefomgeving, gezondheid en milieu. De gemeente is daar met ons verantwoordelijk voor maar dat lijkt niet zo.
Lees verder voor de belangrijkste punten uit de opgestelde brief. 

Projectgroep

Er is op verzoek van het gemeentebestuur een projectgroep aan de slag gegaan. Daarin zitten onafhankelijke deskundigen, medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van beiden verenigingen. De projectgroep heeft unaniem een voorstel gedaan voor andere korrels. Het gemeentebestuur heeft besloten daar niet naar te luisteren en maakt dus een andere keuze. Wat heeft het dan voor zin om een projectgroep te hebben? 

Eerdere onrust

Er was al veel eerder onrust over de rubberkorrels zoals die bij Heeswijk en Avesteyn gebruikt zijn. In het hele land heeft dat net als in Bernheze veel commotie en emotie te weeg gebracht. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente bij onze nieuwe velden weer hetzelfde materiaal wil gebruiken. Bij de eerste commotie wilden wij het rubber al laten verwijderen maar daar kregen we de gemeente niet in mee. Als compromis is toen besproken dat de mat toch vervangen ging worden en dat er dan naar ander materiaal zou worden gekeken. Bijna geen enkele gemeente kiest nog voor dit materiaal en wij zouden er de komende 10 jaar weer gebruik van moeten maken. Zo’n beslissing is voor ons onbegrijpelijk.

Wat hebben we daar nog meer tegenin gebracht?

RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Voor ons als vereniging is geen wetenschappelijk bewijs aan te leveren waarbij voor 100% aangetoond kan worden dat het schadelijk is voor de gezondheid. Het RIVM geeft aan dat het een aanvaardbaar dan wel te verwaarlozen risico geeft van nadelige effecten voor de gezondheid. Maar hetzelfde RIVM vraagt tegelijkertijd aan Europese instanties om de toelatingsnorm voor dit materiaal te verhogen en meer naar het niveau van kinderspeelgoed te brengen. Als het RIVM zo zeker is waarom wordt dit dan gevraagd? Als er vanuit Europa over mogelijk een jaar een aanscherping zou komen, liggen er dus velden met rubberkorrels die dan al meteen niet meer voldoen!

Zorgen over bodemvervuiling

Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat door het verspreiden van de rubber (SBR) korrels in de omgeving van sportvelden in randen, bermen en sloten er vervuiling ontstaat in de bodem. Bij het materiaal waar wij als clubs voor willen kiezen is dit niet het geval.

Duurzaamheid

De huidige rubber korrels moeten als afval afgevoerd worden, dus dat kost veel geld. Het materiaal waar wij als clubs voor kiezen kan voor minstens 70% worden hergebruikt. Kortom de volgende keer geen afvoer en geen verspilling maar hergebruik. 

Andere keuze

Duidelijk mag zijn dat de keuze en het voorstel van de gemeente voor ons niet aanvaardbaar is. Wij roepen zowel het college als ook de gemeenteraad zeer dringend op om een andere keuze te maken en het standpunt en advies van de projectgroep te volgen, voor de nieuw aan te leggen kunstgrasmatten bij Avesteyn en VV Heeswijk.

Tijd dringt

Het is dringend noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden. De huidige staat van de kunstgrasmatten is dermate dat er te veel blessures optreden. De matten moeten zo snel mogelijk vervangen worden. De bedoeling is in de winterperiode. Dan is het ook goedkoper aan te leggen. Wij willen vertraging door deze discussie voorkomen.

Bestuur Voetbalvereniging Heeswijk en bestuur RKSV Avesteyn

 

Binnenkort

facebook