About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

20191103Heeswijk Volkel 12Een mededeling aan al onze leden. Via deze weg willen we melding maken van het feit dat deze week (week 9), deel twee van de inning van de contributie plaats gaat vinden. Voor meer informatie, check het kopje ledenmutaties op onze website.