About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

20191103Heeswijk Volkel 12Een mededeling aan al onze leden. Via deze weg willen we melding maken van het feit dat deze week, de inning van de contributie plaats gaat vinden. Voor meer informatie, check het kopje ledenmutaties op onze website. Rest ons om iedereen hele fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor het nieuwe voetbaljaar!