About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

20191103Heeswijk Volkel 12Via deze weg willen we melding maken van het feit dat we deze week, de week van 20 juni, het tweede deel van de contributie gaan innen. Rest ons om iedereen heel veel succes en plezier te wensen tijdens de laatste voetbalactiviteiten van dit seizoen!