About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

20190526 192828Het einde van een nieuw bewogen jaar nadert. We maken ons op voor de kerstdagen, voor oud en nieuw en kijken met een schuin oog naar het jaar dat komen gaat. Het jaar 2022. Aan het begin van dat nieuwe jaar hadden we graag samen geproost. Dat hádden we graag gedaan, maar goed, corona… Eén van de hoogtepunten van de nieuwjaarsreceptie is altijd het huldigen van de jubilarissen. We hebben beloofd de schade in te halen en dat gaan we doen! Maar deze week vonden we het hoog tijd om alvast één van onze jubilarissen in het zonnetje te zetten. En dus gingen we op maandagavond richting Berlicum. Een bakkie doen bij Stef van Nuland. 

Op de kop af is Stef 25 jaar lid van Voetbalvereniging Heeswijk. Dat is natuurlijk een heugelijk feit! Wij koesteren onze leden die zo lang verbonden zijn aan onze vereniging. 

Stef begon zoals zo vele kleine mannekes, in het blauwwit, aan zijn voetbalavontuur dat nu dus al 25 jaar duurt. Genietend van een heerlijk bakje koffie en een bonbonnetje komen de anekdotes naar boven. Er wordt gememoreerd aan het kampioenschap met de A1. ‘Wat een team was dat!’ Maar ‘ook in de C2 werd onze Stef kampioen’ wordt er aangevuld vanaf de overkant van de keukentafel door vader Van Nuland. Al met al een prima gevulde prijzenkast dus. Jarenlang speelde Stef in de jeugd en maakte met zijn vrienden daarna de stap naar de senioren.

Maar Stef heeft in de afgelopen 25 jaar ook buiten het voetbal veel betekend voor onze voetbalclub. Jarenlang was hij fanatiek jeugdleider. Hij gaf zijn liefde voor de voetbalsport door, maar minstens net zo belangrijk, ook in de kantine is hij altijd een echte aanjager geweest. Dankzij Stef voelde iedereen zich thuis bij VV Heeswijk. Op het veld maar zeker ook daarnaast! Ook sprong hij op de zaterdagen bij waar nodig. Kwam Mari Manders een handje te kort, dan was Stef daar om te helpen.

Naast zelf voetballen, floot Stef ook altijd zijn wedstrijdjes en dat deed hij goed! Een bron heel dicht bij Stef, ene Bas T., durft zelfs te beweren dat Stef een betere scheidsrechter was dan voetballer… Toen Stef vanwege zijn ziekte niet meer zelf kon voetballen, bleef hij zolang hij kon als scheidsrechter actief en bleef hij een graag geziene gast op het voetbalveld en in de kantine.

In huize Van Nuland in Berlicum speldt voorzitter Maarten Lucius inmiddels het VV Heeswijk-speldje op bij de jubilaris. ‘Als ge maar niet te diep prikt’, grinnikt Stef. Ook de traditionele VV Heeswijk-klok en de bos bloemen voor Mara worden overhandigd door de voorzitter, vergezeld door mooie, dankbare woorden gericht aan Stef. 

Na een half uurtje is het eerste bakje koffie op en vraagt Stef of we nog een tweede bakkie willen. De gezelligheid, die hij ook altijd meegaf aan de jeugdleden die hij onder zijn hoede had, zit er nog altijd in. Maar een half uur blijkt inspannend genoeg.

Stef, familie en vrienden, ontzettend fijne feestdagen gewenst. En Stef; bedankt dat je al 25 jaar lid bent van onze voetbalclub!