About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER
VV Heeswijk wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond.

Voetbal is een teamsport. Om goed samen te kunnen werken, zijn er regels nodig die duidelijkheid  geven over wat wij als club belangrijk vinden en waaraan iedereen zich heeft te houden.
Die afspraken gaan over de wijze waarop we met elkaar en het sportcomplex omgaan.


BASISWAARDEN VV Heeswijk
Als club hebben we een aantal basiswaarden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze  vormen de pijlers waarop VV Heeswijk  functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen. Onze basiswaarden :

PLEZIER            RESPECT               VERANTWOORDELIJKHEID            SPORTIVITEIT

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van VV Heeswijk. Voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, ouders, verzorgers, toeschouwers, et cetera.


NORMEN VV Heeswijk
Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal regels of normen nodig waaraan men zich in de praktijk dient te houden. Je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden.

In het Gedragsprotocol  zijn de waarden en normen die we nastreven in afspraken vastgelegd.


WAARDERING
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van onze (sport)vereniging. Alleen met de steun van onze vrijwilligers is VV Heeswijk in staat de vereniging goed draaiende te houden. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen.


ALGEMENE GEDRAGSREGELS VVHeeswijk
Een voetbalclub is een samenleving in het klein. Daar zijn regels om een ieder tot zijn recht te laten komen en zaken geordend te laten verlopen. Duidelijke gedragsregels -zeker als die binnen de gehele vereniging worden gerespecteerd – leveren een positieve bijdrage aan een goed functionerende vereniging. Dat betekent dat volwassenen, zowel spelers als vrijwilligers en ouders een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn maar ook voor elkaar.

Bij VV Heeswijk hechten we aan de regels om het doel erachter. Bij een teamsport ben je afhankelijk van elkaar. Je doen, maar ook je nalaten heeft altijd consequenties voor anderen. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid. Dit geldt in het veld maar zeker ook daarbuiten.

VV Heeswijk heeft daarom een  gedragsprotocol, geen vrijblijvende notitie, maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken. Met elkaar zorgen we er voor dat de regels worden nageleefd.

Ieder verenigingslid is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag.

Aan misdragingen zijn consequenties verbonden. Degene die zich misdraagt zal ter verantwoording geroepen worden en zo nodig zullen er sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden door de leider/ trainer of jeugdbestuurslid. Sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing, royement en/of verwijdering van het sportpark.

Uitgangspunten: Lid zijn van VV Heeswijk is meer dan alleen voetballen en trainen. Leden van VV Heeswijk  tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging. Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers, betrekking hebbend op zaken op en rond de sportaccommodaties, worden opgevolgd. Het bestuur, de leiders, de trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden en voor elkaar. De leden van VV Heeswijk  behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om. Pesten, discriminatie, bedreigingen en  (seksueel) intimiderend gedrag worden niet getolereerd.

Klik hier voor het Gedragsprotocol Normen en waarden