About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

Tijdens de algemene ledenvergadering van november jongstleden maakten Gerard van Creij en Erik Aarts bekend af te treden als bestuurslid van onze voetbalclub. Jarenlang bekleedden beide heren hun bestuursfunctie met verve, waarvoor dank. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zijn er opvolgers voor zowel Gerard als Erik gevonden; Bart Naus en Roy Swartjes.

Bart is al heel veel jaren een bekend gezicht en graag geziene gast op onze voetbalclub. Bart is speler van Heeswijk 35+ en met zijn bedrijf BOT Architectuur zeer gewaardeerd sponsor van VV Heeswijk. Bart gaat zich in het hoofdbestuur bezig houden met de portefeuille accommodatie, terrein en gebouwenbeheer. 

Ook Roy is een clubman die gewaardeerd wordt voor zijn inzet op vele fronten. Zo kennen we hem allemaal als zeer bekwaam scheidsrechter en als medeorganisator van de jaarlijkse quizavonden. Roy zal aanspreekpunt zijn voor, en zich gaan bezig houden met, wedstrijdzaken en tuchtzaken.

Wij wensen Bart en Roy heel veel succes en mocht je vragen hebben; spreek Bart of Roy gerust aan.