logo vvheeswijk

  • sotk
  • tribune2018
  • vvh1 en tribune
  • vr1kampioen
  • jubilarissen 2018-2019
  • 03
  • HeaderKantine

 

logo-dijkhoff

20190526 192828Zoals eerder gemeld op deze site houden we op 21 april onze digitale algemene ledenvergadering. We starten om 19.30 uur. Aanmelden kan nog altijd, door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook al kunnen we niet fysiek bij elkaar komen in de kantine, toch is de ledenvergadering voor iedereen een mooie gelegenheid om te horen hoe we er als club voorstaan en het is de kans om mee te praten en mee te denken over de toekomst van onze voetbalclub. Belangrijk punt op de agenda is de op handen zijnde voorzitterswissel. Maar is meer.

Het zijn natuurlijk ontzettend bijzondere tijden voor iedereen en zo ook voor ons als voetbalclub. Bij de leden zullen er wellicht vragen zijn, onderwerpen die spelen, waar toelichting op gewenst is. Mochten die vragen spelen; stel ze! Daar is de ledenvergadering voor. 

Om één en ander gestructureerd te kunnen behandelen op 21 april, willen we jullie vragen, dat wanneer jullie vragen hebben, deze op te stellen en te mailen naar; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan kunnen we deze bundelen en behandelen. Deadline voor het indienen van de vragen is tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering.

Zoals inmiddels bekend heeft het bestuur Maarten Lucius voorgedragen als nieuwe voorzitter van VV Heeswijk, als opvolger van Peer Verkuijlen. Er is nog altijd de mogelijk om een andere kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap. Een kandidaatstelling door de leden dient uiterlijk op 18 april in het bezit te zijn van de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) van de vereniging. De kandidaat-voorzitter moet kandidaat gesteld worden door minstens 20 stemgerechtigde leden. Deze leden moeten de kandidaatstelling, onder toevoeging van naam en voorletters, ondertekenen. De betreffende kandidaat verklaart, ondertekend, dat hij de kandidaatstelling aanneemt. Voor meer informatie zie het Huishoudelijk reglement van Voetbalvereniging Heeswijk

Ook de verkiezing van bestuursleden is onderdeel van de komende vergadering. Mariëtte van der Pas is aftredend en herkiesbaar. Roy Swartjes en Frank Dobbelsteen zijn tussentijds toegetreden. Het voorstel is om Roy en Frank te benoemen als lid van bestuur. Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 18 april.

Tijdens de ledenvergadering dienen de notulen van de laatste ledenvergadering en het jaarverslag te worden goedgekeurd door de leden.

Tot slot hieronder de agenda.

Agenda digitale ledenvergadering april 2021:

1. Opening door de voorzitter & mededelingen

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 14-11-2019 

3. Goedkeuring jaarverslag secretaris 2019/2020

4. Jaarverslag van de penningmeester 2019/2020
Voorstel is om de contributie niet te verhogen voor het seizoen 2021/2022. Omdat er afgelopen seizoen nauwelijks gesport kon worden is het voorstel om als tegemoetkoming de contributie voor het seizoen 2022/2023 óók niet te verhogen. 

5. Verkiezing van de kascommissie

6. Verkiezing van de bestuursleden

7. Nieuwjaarsreceptie  zondag 2 januari 2022

8. Voordracht kandidaat-voorzitter
Peer Verkuijlen treedt af als voorzitter. Het bestuur draagt Maarten Lucius voor als nieuwe voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zicht melden tot uiterlijk 18 april.

9. Rondvraag en sluiting

Hopelijk zien we elkaar op 21 april.

Binnenkort

facebook