20191103Heeswijk Volkel 12Onlangs hebben we alle leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden een brief geschreven over de situatie omtrent de coronacrisis. Dat heeft ook veel voeten in aarde voor onze vereniging. Gelukkig zijn de activiteiten wel weer gestart met nog veel beschermende voorwaarden. In de brief hebben we ook aangegeven hoe we omgaan met de contributie.

Velen hebben de contributie voor het hele jaar betaald. Er is ook een deel dat de contributie periodiek wil betalen. Dat kan ook. Deze contributie gaan we nu innen. We hebben in de brief aangegeven dat er een mogelijkheid is om hierop te reageren. Als dat niet is gedaan dan zal de contributie een dezer dagen worden afgeschreven.