19-01-2020:Heeswijk DAW: 1-0Zoals besproken in de jaarvergadering van 2018, is er nu voor alle vrijwilligers die met jeugdleden te maken hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Desbetreffende vrijwilligers hebben hierover een bericht ontvangen. Inmiddels hebben vele vrijwilligers voor wie het VOG is aangevraagd, deze al aangeleverd, maar ook een aantal van u helaas nog niet. Bij deze het verzoek om het VOG alsnog in te leveren bij secretaris Mariette van der Pas, Heilarensestraat 62, Heeswijk-Dinther.

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel; het werken met minderjarigen. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. 

Het is één van de maatregelen die het bestuur heeft genomen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laten we wel zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.