190106 Foto Fred van Zoggel pluim1 kopie

Afgelopen zondag vond in een volle kantine van VV Heeswijk de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Jos van der Pas ontving de Pluim van de Club en de jubilarissen werden gehuldigd. Tot zover niets nieuws. Wat jullie nog van ons tegoed hebben is de nieuwjaarstoespraak van VV Heeswijk-voorzitter Peer Verkuijlen. De jongste jeugd hing in ieder geval aan zijn lippen (zie foto). Klik op 'lees meer' voor de volledige toespraak.  

Toespraak voorzitter Peer Verkuijlen

Hartelijk welkom allemaal, dames en heren, leden, vrienden en alle andere actievelingen van onze mooie actieve vereniging.
Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst, de start van het kersverse nieuwe jaar 2020.

Zeer welkom ook aan de sponsoren, onze hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff en andere sponsoren.

Blij dat u er allen bent.

Ik wens jullie allen en alle naasten, namens het bestuur, een bijzonder gezond, actief, gelukkig en sportief jaar toe, met heel veel inspiratie en heel veel plezier, genegenheid, betrokkenheid en solidariteit.

Samen er iets moois van maken is onze inzet en hopelijk van ons allen.

We reiken vanmiddag de Pluim van de Club uit aan iemand die veel doet voor de club en van grote waarde is.

Er zijn 11 jubilarissen van 25 jaar en 40 jaar. We staan nog even stil bij de bestuursleden Erik Aarts, Johan van den Akker en Gerard van Creij die zijn gestopt als bestuurslid en na de jubilarissen aandacht voor onze fotograaf Hans en nog 2 bijzondere voetballers die meer dan 250 wedstrijden in het 1e team speelden.

Dames en heren,

De jaarlijkse brief die ik namens het bestuur schreef in december aan alle vrijwilligers was met een dubbel gevoel. Vandaag sta ik weer met datzelfde gevoel. In november heb ik besloten te gaan stoppen als voorzitter. Niet dat ik het niet meer leuk, zinvol of nuttig vindt. Dat is dus dubbel, maar na ruim 12 jaar is het tijd voor weer een nieuwe verse kracht. Iemand die er weer helemaal fris in kan stappen en het hele reilen en zeilen op zijn of haar wijze aan kan sturen. Het is een mooie en eervolle taak. De jaren zijn voorbij gevlogen. Vandaag geen afscheid. We zoeken eerst een opvolger en tot die tijd blijf ik mijn verantwoordelijkheid als voorzitter invullen.

Deze mooie vereniging is dat meer dan waard. We staan midden in de gemeenschap van Heeswijk-Dinther. Nagenoeg alle dagen van de week en de weekenden hebben we honderden jeugdige sporters op ons sportpark en ook honderden jongeren en volwassenen hier aan het sporten.

Daar zijn we verantwoordelijk voor, vooral voor de jeugd. Die vangen we op en begeleiden we bij hun ontwikkeling als mens op sportief maar ook sociaal gebied.
O zo belangrijk, zonder de rol en verantwoordelijkheid van ouders weg te nemen.

De maatschappij is niet echt gemakkelijker geworden om je plek daarin te vinden en je er prettig en vertrouwd te voelen. Als club willen we hiervoor een fijne en prettige omgeving blijven bieden.

Ook een gezonde omgeving. Sporten is sowieso gezond en daarnaast willen we meer werken met een wat gezonder aanbod van eten, zal het sportpark rookvrij worden en gaan we meer niet-alcoholische drankjes onder de aandacht brengen. Dat kan allemaal gepaard gaan met het vasthouden van de gezellige ontspannen sfeer en sociale evenementen.

Als vereniging zijn we er ook voor elkaar, wat bij te praten, dingen met elkaar delen, de mooie en blije gebeurtenissen, geboorten van kinderen bij onze leden, liefdes die beklonken worden met huwelijken of huwelijksfeesten van al lang bestaande relaties.

Maar er is ook meeleven met elkaar, delen van verdriet en emotie.
We moesten afscheid nemen van clubiconen Jo Gordijn, Mies van Schijndel en Harry van Padua. Ook verloren we trouwe clubmensen, Sjaan van Rixtel en Ko van Houtum. Er was verdriet vanwege het overlijden van familieleden of partners zoals Trees de partner van Mari Manders. Dat doet pijn.

In gedachten zijn we ook bij jullie en we leven mee.

En ik vraag ook aandacht voor mensen die het minder gaat, ik noem daarbij Wim en Hans en weet allen dat het voor eenieder is, ook die ik niet noem, weet dat we er voor iedereen willen zijn, ook in 2020.

Veel dank wil ik uitspreken aan allen die ons helpen, steunen, werk verrichten op of rond de velden, hier in onze kantine, André met zijn team.

Dank aan sponsoren, Vrienden van VV Heeswijk, onze Stichting Dorpszeskamp en de organisatie van het 7 tegen 7 toernooi.

Ook dank aan het jeugdbestuur, de commissie voetbalzaken, evenementencommissie en sponsorcommissie.

We blijven trots op onze relatie met onze hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff, onze kledingsponsor Van Tilburg Mode en Sport en met Jumbo Supermarkten en zeker niet minder met al onze teamsponsoren bij de jeugd en senioren.

Zoals gezegd we zullen in 2020 onze sportieve functie gecombineerd met onze sociale en maatschappelijk functie blijven vervullen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Dat is meer dan sport alleen. Ook aandacht voor elkaar.

Tot slot:
Ik ben er trots op dat we als vereniging dit met elkaar zo kunnen doen. Dat moeten we zo houden.

Ik roep iedereen op om ook in 2020 met respect met elkaar en anderen om te blijven gaan. Hier, maar ook op het veld, op de tribune en langs de lijn. Ondersteun de teams positief met positieve aanmoedigingen in woord en gebaar. We koesteren een goede naam als vereniging dat is goed en ook nodig. Samen houden we de naam van Voetbalvereniging Heeswijk hoog.

Nogmaals allen een jaar van goede gezondheid, verbondenheid en sportiviteit gewenst en geniet verder van deze middag en van elkaar.