20190526 192828

Het was een gezellige drukte afgelopen maandag, 28 oktober, in de kantine van onze voetbalclub. Het voltallige bestuur van VV Heeswijk ‘brainstormde’ samen met een veertigtal leden over de toekomst van onze voetbalclub.

VV Heeswijk is een stabiele, gezellige en gezonde club en niets wijst erop dat dit in de nabije toekomst verandert, kortom zorgen zijn er niet, maar toch is het goed om zo nu en dan te kijken naar waar we als club staan en waar we naar toe willen.

Onder leiding van Gertjan Arts, als neutrale gespreksleider, is er aan de start van het huidige voetbalseizoen een begin gemaakt met de ontwikkeling van een toekomstvisie. Zoals eerder gezegd, niet omdat er een dringende noodzaak is, maar puur om te kijken hoe we ervoor staan. Na meerdere sessies in verschillende bestuursvergaderingen, nodigde elk bestuurslid voor de sessie op maandagavond, een aantal medeclubleden uit om samen te ‘sparren’ over verschillende thema’s binnen onze voetbalclub.

De thema’s die deze avond ter sprake zijn gekomen en waarin in kleinere groepjes uiteindelijk naar gekeken is, zijn de volgende:

Samenwerking / Samenleving

Sportiviteit / Leden

Organisatie

Vrijwilligers

Sfeer

Op grote vellen papier presenteerde ieder groepje uiteindelijk haar bevindingen aan de rest. Met de resultaten van de brainstorm en de uiteindelijk opgestelde actiepunten gaan we als voltallige club aan de slag. 

Hoe? In de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat op 14 november 2019, is de Toekomstvisie één van de agendapunten. Aan de hand van stellingen waarop iedereen met zijn of haar mobiele telefoon kan reageren duiken we die avond met zijn allen de ‘toekomstvisie in’. Kortom we gaan er met zijn allen (het liefst met alle leden!) naar kijken, om zo te komen tot een toekomstvisie die gedragen wordt door al onze leden.  

Seizoensafsluiting 1Seizoensafsluiting 2Seizoensafsluiting 3Seizoensafsluiting 4Seizoensafsluiting 5Seizoensafsluiting 6