20191103Heeswijk Volkel 12Een mededeling aan al onze leden. Via deze weg willen we melding maken van het feit dat komende week, de week van 11 oktober, de inning van de contributie plaats gaat vinden. Voor meer informatie, check het kopje ledenmutaties op onze website. Rest ons om iedereen een heerlijk voetbalweekend te wensen. Maak er weer wat moois van!