logo vvheeswijk

  • sotk
  • tribune2018
  • vvh1 en tribune
  • vr1kampioen
  • jubilarissen 2018-2019
  • 03
  • HeaderKantine

 

logo-dijkhoff

20191103Heeswijk Volkel 12

Tijdens de algemene ledenvergadering van vorige week kondigde Peer Verkuijlen aan te stoppen als voorzitter van Voetbalvereniging Heeswijk. Na 12 mooie jaren besloot Verkuijlen dat het tijd werd om de voorzittershamer door te geven. De komende tijd gaan we als club op zoek naar een opvolger. Interesse in deze prachtige en boeiende functie bij één van de mooiste, gezelligste en leukste verenigingen van Heeswijk-Dinther? Stuur dan een mail naar; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voetbalvereniging Heeswijk, één van de grotere sportverenigingen in Heeswijk-Dinther, zoekt een nieuwe voorzitter voor de club en haar leden. Heb je interesse in deze boeiende klus waar je veel voldoening uit kunt halen vanwege je maatschappelijke inzet voor de gemeenschap, voor jeugdigen en volwassenen, laat het dan weten.   

Wij zoeken een gedreven sportvriend die bij voorkeur ervaring heeft met het verenigingsleven en weet hoe de cultuur van een vereniging met vrijwilligers met het zakelijke gecombineerd kan worden. Bij voorkeur heb je bestuurlijke/leidinggevende ervaring en ben je een verbindend persoon. Je hebt affiniteit met sport in het algemeen en bij voorkeur voetbal specifiek.

Het betreft een onbezoldigde functie. Je werkt met goede algemene regelingen en duidelijke statuten.

Het is een uitdagende functie, binnen een vereniging die ertoe doet, die goed draait met een grote gedreven groep vrijwilligers.

Zie hier onder een volledige beschrijving van de functie met profielschets. Interesse? Stuur een mailtje naar; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Functie

Voorzitter 

 

Plaats in de vereniging

Voorzitter van het algemeen bestuur en aanspreekpunt. 

 

Doelstelling van de functie

De voorzitter is een strategisch leider binnen de vereniging.

De voorzitter is samen met de Algemene Bestuursleden (AB) eindverantwoordelijk voor de gang van zaken en aansturing van de vereniging binnen de wettelijk gestelde kaders en verenigingsstatuten en - reglementen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de aansturing en vertaling van alle werkzaamheden naar tactisch en operationeel niveau en samen met de bestuursleden verantwoordelijk voor de aansturing en de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 

De voorzitter toetst gezamenlijk met de overige algemeen bestuursleden het gevoerde beleid. 

 

Taakomschrijving van de voorzitter 

Vormgeven en zo nodig bijstellen van het strategisch beleid binnen de vereniging.

Zorgdragen voor de beoogde sportieve functie en sociaal maatschappelijke functie en brede ontwikkeling van de vereniging.

Leidinggeven aan de vereniging via het bestuur en commissies.

Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen.

Woordvoerder van en namens de vereniging.

Onderhouden van externe relaties met o.a. de lokale overheid en collegaverenigingen.

Contracten en convenanten afsluiten conform het algemeen reglement en inschrijving KvK, o.a. betreffende bezoldigde trainers/coaches, contracten met sponsoren en leveranciers.

Coördineren van verschillende algemene en specifieke bestuurstaken, toezicht hierop houden en op de hoogte zijn van de gang van zaken.

Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Dorpszeskamp.

Representatie bij (selectie)teams.

Bezoeken van KNVB-vergaderingen en andere relevante externe vergaderingen.

Zorgdragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.

Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op en met de vereniging. 

 

Competenties 

Strategisch inzicht en visie kunnen ontwikkelen.

Doelgericht en effectief kunnen communiceren.

Sturend vermogen en leidinggevende kwaliteiten bezitten.

Relatiebeheerder en netwerker zijn.

Kennis van de gemeenschap hebben.

 

Communicatie

Intern – bestuur – commissies – leden – ouders 

Gemeenschap Heeswijk-Dinther

Verenigingen en Stichtingen gerelateerd aan VV Heeswijk

Externen (waaronder gemeente)

 

Interesse, stuur een mailtje naar; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Binnenkort

15 en 16 juli
Voetbal 2-daagse

facebook