logo vvheeswijk

  • sotk
  • tribune2018
  • vvh1 en tribune
  • vr1kampioen
  • jubilarissen 2018-2019
  • 03
  • HeaderKantine

 

logo-dijkhoff

Jeugdbeleid

1. Beschrijving voetbalvereniging
 1.1. Algemene verenigingsinformatie

  1.1.1. Ledenaantallen
    1.1.1.1. Ledenaantallen Jeugd
 1.2. Organisatiestructuur
 1.3. Algemene gedragsregels
2. Ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan
 2.1. Inleiding jeugdvoetbalbeleidsplan
 2.2. Aanleiding voor ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan
 2.3. Sterkte-­zwakte analyse en kansen-­bedreigingen analyse
 2.4. Beschrijving ontwikkelingsproces jeugdvoetbalbeleidsplan
3. Doelstelling jeugdvoetbalbeleidsplan
 3.1. Algemene doelstelling vereniging en jeugdafdeling
 3.2. Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan
4. Opleiding van jeugdvoetballers
 4.1. Uitgangspunten van de club ten aanzien van het leren voetballen
 4.2. Uitgangspunten van de club ten aanzien van het coachen van jeugdvoetballers
 4.3. Een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding
 4.4. Leeftijdstypische kenmerken: van mini­pupil tot en met A­junior
 4.5. De individuele jeugdvoetballer versus het jeugdteam als geheel
 4.6. Selectievoetbal en niet­selectievoetbal
5. Het selectiebeleid
 5.1. Selectiecriteria
 5.2. Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballer
 5.3. Organisatie selectiebeleid
6. Begeleiding van kinderen en jongeren in een voetbalvereniging
 6.1. Verantwoordelijkheid van de voetbalvereniging voor jeugd

 6.2. Dialoog met jeugdleden
 6.3. Zaterdagdienst
7. Werving en opleiding jeugdkader
 7.1. Profielschetsen jeugdco√∂rdinator
  7.1.1. Jeugdbestuur
  7.1.2. Technisch Jeugd Commissie
 7.2. Interne en externe opleidingsactiviteiten
8. Taken en verantwoordelijkheden jeugdkader
 8.1. Taken en verantwoordelijkheden jeugdbestuur en technische jeugdcommissie
 8.2. Taken en verantwoordelijkheden jeugdbegeleiders
9. Communicatie in de jeugdafdeling
 9.1. Overzicht van de communicatielijnen
 9.2. Informatievoorziening
 9.3. Actieve jeugdleden
  9.3.1. Maatschappelijk Stage
10. Aanbod activiteiten in de jeugdafdeling
 10.1. Trainingen en wedstrijden
 10.2. Opleidingsactiviteiten
 10.3. Nevenactiviteiten voor jeugdleden
  10.3.1. Jaarkalender Najaarsseizoen
  10.3.2. Jaarkalender Voorjaarsseizoen

Binnenkort

23 januari
Quizavond 3

30 januari
Quizavond 4

7 februari
Finale Quiz

facebook