Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun en belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden van Arno van der Pas.

Jullie aanwezigheid en de vele kaarten en bloemen steunt ons bij het verwerken van dit verlies.

Familie Van der Pas