logo vvheeswijk

  • 03
  • Jeugdig publiek
  • Heeswijk1
  • HeaderMini's
  • HeaderKantine
  • HeaderMini'sSOTK
  • MC1 Kampioen 2014-2015

logo-dijkhoff
vikinglogo

logoVVHeeswijkIn een vereniging praat je mee over belangrijke onderwerpen. Daar is de ledenvergadering voor bedoeld. Elke mening telt. In de kantine op het sportpark op donderdag 10 november om 21.00 uur heb je de kans. Zorg dat je erbij bent!

Bestuurswisselingen
Belangrijk is ook deze keer dat er wisselingen komen in het bestuur. Ad van Nuland en secretaris Marjolein Dijkhoff kondigen aan te willen stoppen. Niet meteen, maar we roepen kandidaten op zich te melden. Daarnaast is voorzitter Peer Verkuijlen herkiesbaar, maar niet -zoals hij zelf zegt- 'dat het vanzelfsprekend is dat hij doorgaat'. Het bestuur heeft aangegeven dat wel te willen maar voor Peer mag dat geen automatisme zijn. Een voorzitter is belangrijk en daar moet kritisch naar gekeken worden. Het gaat om het belang van de club. 'Laat iedereen mee oordelen en bepalen wat belangrijk is en wie het beste leiding kan geven aan de vereniging', zegt Peer. Dus laat je horen en kom als je wilt met kandidaten.

Praat mee!
Naast de samenstelling van het bestuur staan ook belangrijke zaken op de agenda zoals de financiƫle situatie van de vereniging. Hierover geeft penningmeester Joeri Dobbelsteen namens het bestuur informatie. Maar ook mag je tijdens de ledenvergadering meepraten over wat je vindt van de evenementen die we organiseren en bijvoorbeeld de invulling van onze sportaccommodatie: kunnen er dingen beter? Of anders? Een ander belangrijk onderwerp dat op dit moment ook zeker de aandacht heeft: de problemen met het kunstgras.

De agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 5 november 2015 (klik op de link om te openen)

3. Jaarverslag van de secretaris 2015/2016

4. Jaarverslag van de penningmeester

5. Verslag van de kascommissie

6. Vaststellen van de begroting

7. Verkiezing van de bestuursleden;
- Aftredend Ad van Nuland
- Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Peer Verkuijlen
- Aankondiging voornemen te stoppen: Marjolein Dijkhoff. (Andere kandidaten kunnen tot 72 uur voor aanvang van de vergadering worden opgegeven).

8. Verkiezing van de kascommissie; drie leden en een plaatsvervangend lid.

9. Overig;
- Schenking namens scheidsrechters
- Rapportage Raad van Toezicht Stichting Dorpszeskamp HDL
- Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2017
- Loting Quizavonden

10. Rondvraag

11. Sluiting

Het hoofdbestuur

Binnenkort

facebook